CÔNG TY TNHH SX - TM NGUYÊN LIỆU VIỆT

Nguyên Liệu Việt

Tin tức

Ưu đãi cho cây sắn

(25.06.2017)

Cây sắn xin được ưu đãi như mía, cà phê. Hiệp hội sắn kiến nghị Thủ tướng có những chính sách ưu đãi cho cây sắn như đang áp dụng cho cây lúa, cây mía, cây cà phê để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành sắn.

DANH MỤC ỨNG DỤNG